Modus | Home page

AMSURF

Novinka

Potenciál optimalizace povrchu 3D tištěných kovových komponent

Projekt podpořen EU v rámci programu Interreg Bayern - Česko 2021-2027.


 

Stručně o projektu:

  • Realizace: 1. 6. 2023-31.5.2025

  • Partneři: COMTES FHT, OTH Amberg-Weiden, TH Deggendorf, Klastr MECHATRONIKA

Projekt AM SURF se zaměřuje na rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit projektového regionu tím, že propojuje aplikovaný výzkum 3 výzkumných organizací (COMTES FHT, OTH Amberg-Weiden, THD – Technologický kampus Cham) a přímý transfer znalostí prostřednictvím sítě spolupracujících firem Klastru MECHATRONIKA. V rámci tohoto projektu se výzkumné organizace zaměří na technologie 3D tisku k optimalizaci kvality povrchu 3D tištěných kovových komponent, což je důležité téma pro firmy z mnoha oborů zastoupených v tomto regionu (automotive, medicína, aerospace). Hlavní přidanou hodnotou projektu aplikovaného výzkumu budou networkingové aktivity Klastru, který má se síťovacími aktivitami dlouholeté zkušenosti. Klastr využije svůj ověřený koncept akcí a zrealizuje česko-bavorská odborná fóra a workshopy. Intenzivním kontaktem s firmami v programovém území projektu bude zajištěn transfer znalostí a výstupů projektu.
Efektivní využití synergií kompetencí jednotlivých partnerů mezi regiony umožní rozšířit místní kapacity a kompetence malých a středních podniků v česko-bavorském regionu, které budou profitovat z jednotlivých výstupů projektu s pozitivním vlivem na posílení konkurenceschopnosti firem v pohraničí.

 

Tým projektu se aktivně účastní odborných akcí pro širší veřejnost, kde může informovat o svých výsledcích a dalších záměrech. Už jsme byli na konferenci Strojírenské technologie Plzeň (únor 2024)  nebo na mezioborové akci Nové trendy (březen 2024).

 

Kde ještě se s námi můžete potkat?

 

O tom, co všechno se v projektu plánuje a komu jeho výsledky poslouží, si můžete přečíst v úvodním článku k projektu AMSURF. 

Tiskové zprávy k projektu

Přidáno: 09.11.2023 11:45:33
Přidáno: 09.11.2023 12:27:37
Přidáno: 10.04.2024 10:42:00
Přidáno: 10.04.2024 10:42:13