Modus | Home page

AMSURF - aktivity projektu

Novinka

Kde jsme byli a kde budeme?


Moderní technologie, jako je kovový tisk, otevírají nové možnosti v oblasti výroby komplexních a precizních součástek. Při výběru této metody výroby je důležité věnovat pozornost parametrům procesu, které mají zásadní vliv na kvalitu koncového povrchu výrobku.

Kvalitní koncový povrch není jen estetickou záležitostí, ale má také vliv na funkčnost a trvanlivost výrobku. Správně nastavené parametry tisku, volba vhodného materiálu a kvalitní povrchová úprava jsou klíčovými faktory  pro dosažení požadované. 

Tři zkušené výzkumné organizace z ČR a Bavorska se proto spojily nad výzkumem povrchů tištěných kovových dílů. Projekt AMSURF byl zahájen v létě 2023 a už na začátku února mohli první aktivity, výstupy a další plány projektu výzkumníci prezentovat na konferenci Strojírenské technologie Plzeň.

 

Networking a zpětná vazba ze strany odborné veřejnosti jsou pro realizaci projektu velmi důležité, proto se projektový tým snaží využít každou vhodnou příležitost k prezentaci a setkávání.

Potkat projekt AMSURF můžete:

 

Projekt AMSURF je podpořen z prostředků Evropské unie.