Modus | Home page

Představení

Aditivní výroba je definována (v normě 52900:2021) jako "proces spojování materiálů pro výrobu dílů z dat 3D modelu, obvykle vrstva po vrstvě, na rozdíl od subtraktivní výroby a metodik formativní výroby".

ČTPAV má za cíl všestranně podporovat práci s aditivními technologiemi, jejich zavádění a uplatnění v průmyslové sféře. Rozvoje oboru aditivní výroby (AM) chceme dosáhnout především zintenzivněním spolupráce akademické a firemní sféry.

ČTPAV je organizačně  začleněna do Klastru MECHATRONIKA z.s. , jehož členskou základnu tvoří podniky působící v oblasti mechatroniky a oborech s ní souvisejících, instituce veřejné správy, školy a výzkumné organizace.

 

Aditivní výroba / 3D tisk je bezpochyby technologií budoucnosti. 

Sdílíme informace o tom, čeho všeho již české podniky dosáhly, abyste nemuseli  začínat od nuly. Šíříme povědomí o tom, co je možné.

Inspirujte se.

 

I vy se můžete stát členem / partnerem ČTPAV. Přihlášku najdete zde.

Dokumenty

 
Cestovní mapa pro AM - aktualizace 2023
 
Strategická výzkumná agenda (2022)
 
Implementační akční plán (2022)

Projekty

Interreg Bayern - Česko 2021-2027
  • Realizace: 1. 6. 2023-31.5.2025

  • Partneři: COMTES FHT, OTH Amberg-Weiden, TH Deggendorf, Klastr MECHATRONIKA